این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Alfred Hitchcockمشاهده آثار این هنرمند : Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock
Nominated for 5 Oscars. Another 28 wins & 27 nominations. See more awards »

دانلود فیلم 78/52: Hitchcock's Shower Scene 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hitchcock/Truffaut 2015
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم What Is Cinema? 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Family Plot 1976
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Frenzy 1972
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Golden Globes. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Topaz 1969
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Torn Curtain 1966
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Birds 1963
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Psycho 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 5 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم North by Northwest 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 8 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Vertigo 1958

Nominated for 2 Oscars. Another 8 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Man Who Knew Too Much 1956
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم To Catch a Thief 1955
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Trouble with Harry 1955
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rear Window 1954
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 6 wins & 9 nominations. See more awards »