این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
John Fordمشاهده آثار این هنرمند : John Ford
John Ford
Won 4 Oscars. Another 28 wins & 18 nominations. See more awards »

دانلود فیلم What Is Cinema? 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cheyenne Autumn 1964

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Donovan's Reef 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم How the West Was Won 1962
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 3 Oscars. Another 7 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Man Who Shot Liberty Valance 1962
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Wings of Eagles 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Searchers 1956
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mister Roberts 1955

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Long Gray Line 1955

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Quiet Man 1952
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 2 Oscars. Another 8 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rio Grande 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wagon Master 1950

دانلود فیلم Pinky 1949
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم She Wore a Yellow Ribbon 1949

Won 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم 3 Godfathers 1948
ریلیز اختصاصی سایت