این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Montgomery Cliftمشاهده آثار این هنرمند : Montgomery Clift
Montgomery Clift
Nominated for 4 Oscars. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Jenny 1970

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم The Misfits 1961
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Judgment at Nuremberg 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 14 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wild River 1960

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Suddenly, Last Summer 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 4 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Young Lions 1958
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Oscars. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم From Here to Eternity 1953
ریلیز اختصاصی سایت

Won 8 Oscars. Another 15 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Confess 1953

دانلود فیلم Indiscretion of an American Wife 1953

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Place in the Sun 1951
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 6 Oscars. Another 8 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Heiress 1949
درخواستی کاربران

Won 4 Oscars. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Red River 1948
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Search 1948
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 6 wins & 7 nominations. See more awards »