این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
William Wylerمشاهده آثار این هنرمند : William Wyler
William Wyler
Won 3 Oscars. Another 16 wins & 43 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Funny Girl 1968
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 7 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم How to Steal a Million 1966
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Collector 1965
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Children's Hour 1961
درخواستی کاربران

Nominated for 5 Oscars. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ben-Hur 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Won 11 Oscars. Another 18 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Big Country 1958
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Friendly Persuasion 1956
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 6 Oscars. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Desperate Hours 1955
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Roman Holiday 1953
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 8 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Carrie 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Detective Story 1951
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Heiress 1949
درخواستی کاربران

Won 4 Oscars. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Best Years of Our Lives 1946
ریلیز اختصاصی سایت

Won 7 Oscars. Another 14 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mrs. Miniver 1942
ریلیز اختصاصی سایت

Won 6 Oscars. Another 4 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Little Foxes 1941
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 9 Oscars. Another 3 wins. See more awards »