این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1939-1930

دانلود فیلم Man of the World 1931

دانلود فیلم Trouble Brewing 1939

دانلود فیلم The Lives of a Bengal Lancer 1935

Won 1 Oscar. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pearls of the Crown 1937

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Quadrille 1938

دانلود فیلم Triumph of the Will 1935
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم David Golder 1931

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Désiré 1937

دانلود فیلم A Story of Floating Weeds 1934

دانلود فیلم The Neighbor's Wife and Mine 1931

دانلود فیلم The Mas seurs and a Woman 1938

دانلود فیلم The Plainsman 1936

دانلود فیلم Humanity and Paper Balloons 1937

دانلود فیلم Strawberry Roan 1933

دانلود فیلم Desperate Trails 1939